اینورتر کره ای ۱٫۵ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (U1-0150-4

iMASTER –U1