اینورتر کره ای ۱۵ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (A –۰۳۸–۴-N

iMaster-A1