اینورتر کره ای ۲٫۲ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (U1-0220-4

iMASTER –U1