اینورتر کره ای ۳٫۷ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (U1-0400-4

iMASTER –U1