ردیف کد کالا مشخصات قیمت ( تومان)
۱ ۷۱۲۸۱۶۰ بست ۱۶۰ ۱۱۸۳۰۰