لوگوی ATECH ایرانی LOGO 230RCE

قابلیت پروگرام: با نرم افزار LogoSoft v8.1

ورودی دیجیتال: ۸ عدد

خروجی دیجیتال: ۶ خروجی رله ایی ۱۰A