لوگوی ATECH ایرانی LOGO 24RCE

قابلیت پروگرام: با نرم افزار LogoSoft v8.1

ورودی ها: ۸ ورودی (۴ ورودی آنالوگ)

خروجی ها: ۶ خروجی رله ایی ۱۰A