ماژول افزایشی پی ال سی ایرانی ATECH ترانزیستوری ۱۶SPT

ورودی ها: ۸ ورودی دیجیتال

خروجی ها: ۸ خروجی ترانزیستوری