ماژول افزایشی پی ال سی ایرانی ATECH رله ای ۱۴SPR

ورودی دیجیتال: ۸ عدد

خروجی دیجیتال: ۶ خروجی رله ایی ۱۰A