پی ال سی ایرانی ATECH ترانزیستوری ۱۴SS2T

قابلیت پروگرام: با نرم افزار رسمی WPL soft

ورودی دیجیتال: ۸ عدد

خروجی دیجیتال: ۶ خروجی ترانزیستوری