پی ال سی ایرانی ATECH رله ای ۱۴SS2R

قابلیت برنامه نویسی بانرم افزار رسمی WPL Soft
کابل پروگرام مشترک با دلتای تایوان
دارای دو شبکه RS485/RS232
دارای رله ای ۱۰A صنعتی