پی ال سی ATECH ایرانی ورودی و خروجی آنالوگ۱۰SXR

ورودی دیجیتال: ۴ عدد

خروجی دیجیتال: ۲عدد رله ای ۱۰A

ورودی آنالوگ: ۲ عدد

خروجی آنالوگ: ۲ عدد