کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) – حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) – ۳ پل
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
۴۶۹۳۰۰ABN103C / 40کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A40۱
۴۶۹۳۰۰ABN103C / 50کلید اتوماتیک آمپر فریم۱۰۰ – ۳ پل – A50۲
۴۶۹۳۰۰ABN103C / 60کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A60۳
۴۶۹۳۰۰ABN103C / 75کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A75۴
۴۶۹۳۰۰ABN103C / 100کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A100۵
۷۸۷۰۰۰ABN203C / 125کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A125۶
۷۸۷۰۰۰ABN203C / 150کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A150۷
۷۸۷۰۰۰ABN203C / 175کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A175۸
۷۸۷۰۰۰ABN203C / 200کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A200۹
۷۸۷۰۰۰ABN203C / 225کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A225۱۰
۷۸۷۰۰۰ABN203C / 250کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A250۱۱
۱۹۵۱۴۰۰ABS403C / 300کلید اتوماتیک آمپر فریم ۴۰۰ – ۳ پل – A300۱۲
۱۹۷۸۳۰۰ABS403C / 400کلید اتوماتیک آمپر فریم ۴۰۰ – ۳ پل – A400۱۳
۳۲۱۶۴۰۰ABS803C / 630کلید اتوماتیک آمپر فریم ۸۰۰ – ۳ پل – A630۱۴
۳۴۸۴۶۰۰ABS803C / 800کلید اتوماتیک آمپر فریم ۸۰۰ – ۳ پل – A800۱۵
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
۲۶۱۳۰۰SHT (For ABN 103~203)بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۱
۲۶۱۳۰۰SHT (For ABS 403~803)بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۲
۳۶۸۲۰۰UVT (For ABN 103~203)رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۳
۳۶۸۲۰۰UVT (For ABS 403~803)رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۴
۱۱۵۲۰۰AX (For ABN 103~203)کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۵
۱۹۹۶۰۰AX (For ABS 403~803)کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۶
۱۱۵۲۰۰AL (For ABN 103~203)کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۷
۱۹۹۶۰۰AL (For ABS 403~803)کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۸
۵۵۰۰۰۰SPS33F (For ABS603c)شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۶۳۰۹
۵۵۰۰۰۰SPS43F (For ABS803c)شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۸۰۰۱۰