کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT

(دیدگاه 2 کاربر)

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT                                          تخفیف ۱۰%

قیمت (تومان) توان موتور(KW) حداگثر جریان روشنایی مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۱۵۹۸۰۰ ۴ ۲۵ NC1-0910 220V کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱
۱۶۶۰۰۰ ۵٫۵ ۲۵ NC1-1210 220V کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲
۲۰۸۰۰۰ ۷٫۵ ۳۲ NC1-1810 220V کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۳
۲۴۵۰۰۰ ۱۱ ۴۰ NC1-2510 220V کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۴
۳۴۶۵۰۰ ۱۵ ۵۰ NC1-3210 220V کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۵
۴۵۷۵۰۰ ۱۸٫۵ ۶۰ NC1-4011 220V کنتاکتور ۴۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۶
۷۳۵۰۰۰ ۲۲ ۸۰ NC1-5011 220V کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۷
۸۲۵۰۰۰ ۳۰ ۸۰ NC1-6511 220V کنتاکتور ۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۸
۱۰۳۱۵۰۰ ۳۷ ۱۱۰ NC1-8011 220V کنتاکتور ۸۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۹
۱۲۹۰۰۰۰ ۴۵ ۱۱۰ NC1-9511 220V کنتاکتور ۹۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۰
۲۱۰۰۰۰۰ ۵۵ ۲۰۰ NC2-115 220V کنتاکتور ۱۱۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۱
۲۴۲۰۰۰۰ ۷۵ ۲۰۰ NC2-150 220V کنتاکتور ۱۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۲
۳۰۵۰۰۰۰ ۹۰ ۲۷۵ NC2-185 220V کنتاکتور ۱۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۳
۳۱۵۰۰۰۰ ۱۱۰ ۲۷۵ NC2-225 220V کنتاکتور ۲۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۴
۴۱۰۰۰۰۰ ۱۳۲ ۳۱۵ NC2-265 220V کنتاکتور ۲۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۵
۵۹۵۰۰۰۰ ۱۶۰ ۳۸۰ NC2-330 220V کنتاکتور ۳۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۶
۶۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵۰ NC2-400 220V کنتاکتور ۴۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۷
۹۶۰۰۰۰۰ ۲۵۰ ۶۳۰ NC2-500 220V کنتاکتور ۵۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۸
۱۲۸۰۰۰۰۰ ۳۳۵ ۸۰۰ NC2-630 220V کنتاکتور ۶۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۹
۱۶۵۰۰۰ ۴ ۲۰ NC7-0911 220V کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۰
۱۷۱۰۰۰ ۵٫۵ ۲۰ NC7-1211 220V کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۱
۲۱۶۰۰۰ ۷٫۵ ۳۲ NC7-1811 220V کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۲
۲۵۱۰۰۰۰ ۱۱ ۴۰ NC7-2511 220V کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۳
۳۵۸۰۰۰ ۱۵ ۵۰ NC7-3211 220V کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۴
۷۳۵۰۰۰ ۲۲ ۸۰ NC7-5011 220V کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۵
۲۸۰۰۰ F4-11 220V کنتاکت کمکی از بالا ( ۱۱) ۱
۴۸۰۰۰ F4-22 220V کنتاکت کمکی از بالا ( ۲۲) ۲
۴۸۰۰۰ F4-04 220 V کنتاکت کمکی از بالا ۰۴ ۳
۷۸۰۰۰ F1-11C 220V کنتاکت کمکی از بغل ( ۱۱) ۴
قیمت (تومان) توان موتور(KW) حداگثر جریان روشنایی مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 1-1.6 بی متال ۱ تا ۱٫۶ آمپر ۱
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 1.6-2.5 بی متال ۱٫۶ تا ۲٫۵ آمپر ۲
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 2.5-4 بی متال ۲٫۵ تا۴آمپر ۳
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 4-6 بی متال ۴ تا ۶ آمپر ۴
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 5.5-8 بی متال ۵٫۵ تا ۸ آمپر ۵
۱۶۹۰۰۰ NR2-25G 7-10 بی متال ۷ تا ۱۰ آمپر ۶
۱۹۶۵۰۰ NR2-25G 12-18 بی متال ۹ تا ۱۳ آمپر ۷
۱۹۶۵۰۰ NR2-25G 12-1.8 بی متال ۱۲ تا ۱۸ آمپر ۸
۱۹۶۵۰۰ NR2-25G 17-25 بی متال ۱۷ تا ۲۵ آمپر ۹
۲۹۲۵۰۰ NR2-36G 23-32 بی متال ۲۳ تا ۳۲ آمپر ۱۰
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 23-32 بی متال ۲۳ تا ۳۲ آمپر ۱۱
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 30-40 بی متال ۳۰ تا ۴۰ آمپر ۱۲
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 37-50 بی متال ۳۷ تا ۵۰ آمپر ۱۳
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 48-65 بی متال ۴۸ تا ۶۵ آمپر ۱۴
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 55-70 بی متال ۵۵ تا۷۰ آمپر ۱۵
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 63-80 بی متال ۶۳ تا ۸۰ آمپر ۱۶
۳۵۹۰۰۰ NR2-93G 80-93 بی متال ۸۰ تا ۹۳ آمپر ۱۷
۱۵۰۷۵۰۰ NR2-200G 80-125 بی متال ۸۰ تا ۱۲۵ آمپر ۱۸
۱۶۴۱۰۰۰ NR2-200G 125-200 بی متال ۱۲۵ تا ۲۰۰ آمپر ۱۹

 

ثمین کنترل

ثمین کنترل

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT

کنتاکتور

کنتاکتور یک سوییچ (رله) کنترل شده ی الکتریکی است که برای کلید زنی مدار الکتریکی قدرت استفاده می شود. کنتاکتور معمولاً توسط مداری کنترل می شود که قدرت بسیار پایین تری نسبت به مدار کلید زده شده دارد، مثل آهنربای الکتریکی سیم پیچ ۲۴ ولتی که سوییچ موتور ۲۳۰ ولتی را کنترل می کند.

به تعریف ساده تر کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی هستند که با استفاده از یک جریان کوچک تر، یک جریان بزرگتر را قطع و وصل می کنند. این فرآیند به این شکل می باشد که یک جریان کوچک به کنتاکتور فرستاده می شود و کنتاکتور متوجه می شود که الان باید کلید داخلی خود را در حالت روشن قرار دهد و وقتی که آن جریان کوچک قطع شد، کنتاکتور متوجه می شود که الان باید کلید داخلی خود را در حالت قطع قرار دهد.

کنتاکتورها در اَشکال متعددی با ظرفیت ها و ویژگی های متنوع وجود دارند. برعکس فیوز یا مدارشکن (Circuit breaker) ، هدف کنتاکتور ایجاد اختلال در جریان اتصال کوتاه نیست. گستره کنتاکتورها، جریان شکست (breaking current) چند آمپر تا چند هزار آمپر و ۲۴ ولت DC تا چندین کیلوولت را در بر می گیرد. اندازه فیزیکی کنتاکتورها از دستگاهی به قدر کافی کوچک که در یک دست جا شود تا دستگاه هایی بزرگ که یک ضلع آن ها تقریباً یک متر (یارد) باشند متغیر است.

کنتاکتورها برای کنترل موتورهای الکتریکی، نورپردازی، گرمایش، بانک های خازنی، تبخیرکننده های حرارتی و سایر بارهای الکتریکی استفاده می شوند.

چرا از کنتاکتور در تابلو برق ها استفاده میشود ؟

الف : کنترل کردن و فرمان دادن به مدار فرمان از راه دور با استفاده از کنتاکتور مطمن تر و اقتصادی تر است .

ب : امکان قطع و وصل مصرف کننده ها از چندین محل برقرار میگردد.

ج : راه اندازی فیدرهای موتوری توسط کنتاکتورها به صورت اتو ماتیک مقدور است .

د : عمر مفید کنتاکتورها در انجام قطع و وصل نسبت به سایر تجهیزات تابلو برق بسیار زیاد است .

ه : قابلیت قطع و وصل زیر بار را هم دارد .

چ : قابلیت طراحی مدارهای فرمان اتو ماتیک مثل فوتوسل یا تایمرها

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT

NC7  کنتاکتورهای مغناطیسی سری

الف : سه پل

AC3 , AC4ب : جریان مغناطیسی

ج : در محدوده جریانی ۹ الی ۶۲۰ آمپر

VAC د : ولتاژ بوبین ۳۸۰ و ۲۲۰ و ۱۱۰ و ۲۴

ه : محدوده دمای کارکرد بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد

NC1  کنتاکتورهای مغناطیسی سری

الف : سه پل

AC1 ,AC3 , AC4ب : جریان مغناطیسی

ج : در محدوده جریانی ۹ الی ۹۵ آمپر

VAC د : ولتاژ بوبین ۳۸۰ و ۲۲۰ و ۱۱۰ و ۲۴

ه : محدوده دمای کارکرد بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد

چ : دارای کنتکت کمکی نصب از بالا و بغل

NC8  کنتاکتورهای مغناطیسی سری

الف : سه پل و چهار پل

AC1 ,AC3 , AC4ب : جریان مغناطیسی

ج : در محدوده جریانی ۶ الی ۵۰۰ آمپر

VAC د : ولتاژ بوبین ۳۸۰ و ۲۲۰ و ۱۱۰ و ۲۴

ه : محدوده دمای کارکرد بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد

چ : در دو تیپ مینی و نرمال

NC2  کنتاکتورهای مغناطیسی سری

الف : سه پل و چهارپل

AC1 ,AC3 , AC4ب : جریان مغناطیسی

ج : در محدوده جریانی ۱۱۵ الی ۸۰۰ آمپر

VAC د : ولتاژ بوبین ۳۸۰ و ۲۲۰

ه : محدوده دمای کارکرد بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد

چ : دارای کنتکت کمکی نصب از بالا و بغل

کنتاکتور بیمتال و لوازم جانبی CHINT

2 دیدگاه برای کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی CHINT

  1. BeRethelo

    [url=https://fcialisj.com/]buy generic cialis online safely[/url]

  2. kirmwrime

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان

Go to Top