آب آشامیدنی خوزستان با فاضلاب ترکیب شده است

اهواز– رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به ترک [...]