جمعیت هرمزگان آب شرب آب شیرین کن ها

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: ۵۰ درصد جمعیت استان هرمزگان [...]