آغاز عملیات اجرایی پروژه آبرسانی مجتمع سده شهرستان قاینات

سرپرست امور آب و فاضلاب قاین از آغاز عملیات اجرایی [...]