اتصال کلکتور خروجی مخزن ۳ هزار مترمکعبی به ورودی تصفیه خانه آب بیرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند از اتصال کلکتور [...]