اجرای ۱۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب تا پایان امسال

مدیر امور بازرگانی شرکت فاضلاب تهران اظهار امیدواری کرد: تا [...]