احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر سهند

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز این قرارداد فی ما بین شرکت عمران شهر [...]