احداث مرکز تصفیه فاضلاب و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه ۲۲

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: احداث مرکز [...]