کلنگ زنی پروژه ی احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی آب آشامیدنی

کلنگزنی پروژه احداث مخزن ۱۰۰۰متر مکعبی آب آشامیدنی سادات [...]