فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر پردیس افتتاح می‌شود

فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر پردیس با گنجایش ۲۴ [...]