افتتاح و کلنگ زنی ۲ پروژه ملی

ساری- افتتاح و کلنگ زنی ۲ پروژه ملی وزارت نیرو [...]