افتتاح پانزده مرکز تصفیه فاضلاب

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: امسال [...]