بازچرخانی ۱۹۰ میلیون مترمکعب پساب تهران

یک مقام مسئول گفت:با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب فیروز بهرام [...]