بحران کم آبی در ۳۰۰ روستای کردستان

سنندج- مدیرعامل شرکت آبفا کردستان با اشاره به بحران کم [...]