بهره برداری مرکز تصفیه فاضلاب شهر صدرا

شیراز -بهره برداری مرکز تصفیه فاضلاب شهر صدرا با حضور [...]