تفاهم نامه همکاری آبفای جنوب غربی استان تهران با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران امضا شد

برای توسعه شبکه فاضلاب شهری در محدوده زیر پوشش [...]