تامین ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت برق

مدیر تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان گفت: [...]