تبدیل آب شرب تهران به پساب تکذیب شد

  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص [...]