تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان بهارستان آماده کلنگ‌زنی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران گفت: [...]