تصفیه‌ فاضلاب با کمک جلبک‌ های سبز

گروهی از دانشمندان مؤسسه‌ تحقیقاتی Desert لاس‌ وگاس از جلبک‌های [...]