تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها

پساب ناشی از کشتار حیوان و شستشوی لاشه گوسفند [...]