تصفیه پساب با تولید جاذب با استفاده از پر مرغ و پوسته تخم مرغ

یون‌های فلزات سنگین از آلاینده‌های نامطلوب هستند و در فاضلاب‌های [...]