توسعه شبکه فاضلاب در ناحیه منیریه

با تلاش همکاران واحد فنی مهندسی و بهره برداری و  [...]