تولید ۴۷ میلیون لیتر بنزین فوق یورو ۵

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از تولید ۴۷ میلیون [...]