جانمایی زمین تصفیه خانه فاضلاب «ونایی»/پروژه ۱۶ میلیارد نیاز دارد

بروجرد- بخشدار اشترینان از جانمایی زمین مورد نیاز برای اجرای [...]