حذف آلودگی‌های آلی شناور در آب توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی وفناوری، در حال [...]