خشک ترین سال آبی نیم قرن اخیر

گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به [...]