رفع معضل ورود فاضلاب به رودخانه دز

دزفول- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: رفع [...]