رفع کمبودها و توسعه شبکه آب و فاضلاب روستای مرتضی‌گرد

قائم‌مقام آبفای استان تهران در نشست رفع کمبودها و توسعه [...]