رفع ۲ مورد اتفاق خط انتقال دشت علی آباد به شهر بیرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: لوله ۴۵۰ میلیمتری [...]