سرانه فضای سبز پایتخت

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در دوره مدیریت شهری [...]