سرمایه گذاری برای بهره مندی از پساب در زراعت چوب

گرگان- استاندار گلستان گفت: نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری [...]