سه سال تا ایمن شدن دریا

لاهیجان زاده گفت:۱۰ سال پیش بسیاری از واحدهای پتروشیمی در [...]