سیستم تجزیه پلاستیک در فاضلاب بااستفاده از نور خورشید

Europe to test system that uses sunlight to break up [...]