واگذاری بخشی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب به شهرداری و برج میلاد انجام شد

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت شرکت [...]

تفاهم نامه همکاری شرکت فاضلاب تهران و آموزش و پرورش

تفاهم نامه همکاری بین شرکت فاضلاب تهران و اداره [...]

عنوان

Go to Top