فاضلاب شهر بندرعباس

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: به زودی؛ کل فاضلاب شهر [...]