انتصاب در شرکت فاضلاب تهران

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس مرتضی عزالدین، [...]